درک مطلب

Sample image

 

بطورکلی بخش درک مطلب به مانند سایر بخشهای آموزشی زبان آلمانی به سه سطح تقسیم می شوند که عبارتند از :

1.سطح مقدماتی 

2.سطح متوسطه 

3.سطح پیشرفته 

برای اطلاع از سطوح مختلف درک مطلب و دانلود فایل ها به بخش زیر مراجعه کنید.

 

تایید