صفات

گرامر زبان آلمانی

 

صفت ها، همچنین به عنوان خصوصیات کلمه و یا کلمات Wie نامیده می شوند و البته بعنوان توصیف خصوصیات اسم شناخته می شود.

آنها توصیف کننده شخصیت افراد ، نوع زندگی ، اصطلاحات ، فرآیندها یا فعالیت های روزانه اشاره می کند. صفات پاسخی به سوالاتی که با Wie شروع می شوند،می توانند باشند، مانند : “ ? Wie ist eine Person oder Sache “ به معنی چگونه است این شخص یا چیز؟ 

 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

تایید