11 اسفند 1392 By In گرامر

گرامر زبان آلمانی

 

جملات می تواند از بسیاری از کلمات متفاوت ساخته شده باشد. با این حال، این کلمات را نمی توان خودسرانه جایی در جمله قرار گیرند عضو یک جمله بنابراین معمولا از چند عبارت، اصطلاح گروه کلمه تشکیل شده است. قسمت خاص یک جمله خود از مجموعه ای قوانین ثابت پیروی می کند.

11 اسفند 1392 By In گرامر

گرامر زبان آلمانی

 

جملات شرطی dass بعنوان مکمل Akkusativ 

مکمل مفعولی در جمله اصلی بطور معمول ضمایر،یک نام و یا یک اسم می تواند باشد. در جملات وجه شرطی به عنوان یک مکمل مفعولی متمم مفعولی در جمله فرعی است که توسط همراه معرفی می شود.صرف افعال در جمله فرعی مثل همیشه در پایان جمله قرار داده می شود.

11 اسفند 1392 By In گرامر

گرامر زبان آلمانی

 

صفت ها، همچنین به عنوان خصوصیات کلمه و یا کلمات Wie نامیده می شوند و البته بعنوان توصیف خصوصیات اسم شناخته می شود.

آنها توصیف کننده شخصیت افراد ، نوع زندگی ، اصطلاحات ، فرآیندها یا فعالیت های روزانه اشاره می کند. صفات پاسخی به سوالاتی که با Wie شروع می شوند،می توانند باشند، مانند : “ ? Wie ist eine Person oder Sache “ به معنی چگونه است این شخص یا چیز؟ 

صفحه1 از5
شما اینجا هستید: تیپ تیکت آموزش زبان آموزش زبان آلمانی گرامر
تایید