19 اسفند 1392 By In لیست افعال

Sample image

 

مهمترین و پرکاربردترین افعال زبان آلمانی

از مهمترین و پرکاربردترین افعال زبان آلمانی می توان به افعال زیر :

06 شهریور 1391 By In لیست افعال

گرامر زبان آلمانی

 افعال

از افعال نیز به عنوان "زمان کلمات" و یا فعالیت کلمات اشاره می شود. فرهنگهای لغت افعال را همیشه با مصدر مشخص می کنند. افعال از بن فعل و یک قسمت پایانی lernen) –en) وبسیار بندرت (n-)تشکیل شده است. 

06 شهریور 1391 By In لیست افعال

گرامر زبان آلمانی

 

فعل بعنوان قلب هر جمله یشمار می رود، اما بتنهایی هیچ قدرت توضیحی ندارد، به طوری که هر یک از افعال نیاز به مکمل های خاص دارند. تمام افعال نیاز به حداقل یک مکمل دارند، اما همچنین می تواند نیاز به مکمل های مختلف باشد. مهمترین مکمل در جمله مکمل فاعلی است که فاعل همیشه یک موضوعی را اشاره می کند.

صفحه1 از2
شما اینجا هستید: تیپ تیکت آموزش زبان آموزش زبان آلمانی لیست افعال
تایید