ضرب المثلهای آلمانی

مردم هر کشوری از یک سری اصطلاحات برای گفتن منظورشان استفاده میکنند . از طریق این بخش هم شما قادر خواهید بود تا از اصطلاحات و ضرب المثل های آلمانی استفاده کنید . گاهی اوقات که ترجمه متن یک کمی پیچیده تر از معادل فارسی آن میشود داخل پرانتز با عبارت ( ت ت : ترجمه تحت اللفظی ) ترجمه خود متن را هم نوشته ایم.

 

Unter den Blinden ist der Einäugige Konig

ترجمعه ضرب المثل:

در شهر کوران ، یک چشم پادشاه است

 

Ohne Fleiß , keinen Preis

ترجمعه ضرب المثل:

نا برده رنج ، گنج میسر نمی شود

 

Wie du mir , so ich dir

ترجمعه ضرب المثل:

چیزی که عوض داره گله نداره

 

Reden ist Silber , Schweigen ist Gold

ترجمعه ضرب المثل:

حرف زدن نقره است سکوت طلا

 

Er ( oder sie ) sagt zu allem ja und amin !

ترجمعه ضرب المثل:

به همه چیز تن در می دهد ( ت ت : به همه چیز می گوید : بله و آمین )

 

Machst du es gut , so hast du es gut

ترجمعه ضرب المثل:

تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز ( ت ت :نیکی کن ، نیکی ببین )

 

Wie gewonnen , so zeronnen

ترجمعه ضرب المثل:

باد آورده را باد می برد

 

!… Und wenn sie nicht gestorben sind , so leben sie noch heute

ترجمعه ضرب المثل:

قصه ما به سر رسید ،کلاغه به خونش نرسید ! ( ت ت : اگر زنده باشن هنوز هم با همن – یعنی با هم هستن در صلح وصفا ! )

 

Wie der vater , so der Sohn

ترجمعه ضرب المثل:

پسر کو ندارد نشان از پدر ، تو بیگانه خوانش ، نخوانش پسر !

 

Kein Freund , ohne Leid

ترجمعه ضرب المثل:

از پس هر خنده دو صد گریه مهیاست ( بی دوست ، بی تاسف )

تایید