آموزش زبان آلمانی|کلمات آلمانی
03 ارديبهشت 1393 By In کلمات

Sample image

 

ابتدا جدول الفبای آموزش زبان آلمانی که در صفحه فیس بوک سایت آموزش مجازی زبان آلمانی منتشر شده است دانلود کنید.

آدرس صفحه فیس بوک سایت تیپ تیکت جهت مشاهده آموزش الفبای زبان آلمانی : http://www.facebook.com/tipticket میباشد.

مشاهده فیلم آموزش الفبای زبان آلمانی

17 اسفند 1392 By In کلمات

Sample image

 

لیست الفبای کلمات

Germany                              English

Abend (m.) der Abend, die Abende          evening 

Adresse (f.)die Adresse, die Adressen     address 

allein                                                 alone 

also                                                  therefore 

alt alt, älter, am ältesten                        old 

arbeiten ich arbeite, ich arbeitete, ich habe gearbeitet                to work 

arm arm, ärmer, am ärmsten                  poor 

aufpassen ich passe auf, ich passte auf, ich habe aufgepasst               to take care 

aufschreiben ich schreibe auf, ich schrieb auf, ich habe aufgeschrieben    to write down

aufstehen ich stehe auf, ich stand auf, ich bin aufgestanden                  to get up 

Auto (n.) das Auto,                              die Autos 

برای دریافت توضیحات بیشتر فایل مربوطه را در قسمت زیر دانلود کنید. 

06 شهریور 1391 By In کلمات

Sample image

 

بطورکلی کلمات از 10 نوع تقسیم می شوند . از این تعداد 10 نوع کلمه، چهار نوع از کلمات تغییر ناپذیر می باشند، بدین معنی که شکل آن در جمله نه تغییر می کند و نه صرف می شود. این چهار نوع از کلمات عبارتند از : قیود، حروف صدادار، حروف ربط و حروف اضافه.

صفحه1 از2
شما اینجا هستید: تیپ تیکت آموزش زبان آموزش زبان آلمانی کلمات
تایید