مدارک لازم جهت رواديد تحصيلی آلمان

درخواست رواديد بايد شخصا ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست رواديد امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست رواديد بطورمعمول 2 تا 4 ماه بطول می انجامد.

  1. سه نسخه فرم درخواست ويزا که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گرديده باشد به همراه 3 قطعه عکس جديد ( با در دست داشتن پذيرش می توانيد فرم درخواست را از سفارت تحويل بگيريد)
  2. گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل 6 ماه از تاريخ درخواست رواديد )
  3. شناسنامه
  4. گذرنامه و شناسنامه همسر
  5. فتوکپی از صفحه دوم و سوم گذرنامه متقاضی و همسر
  6. تعهد نامه مالی بر اساس بند 84 قانون اتباع بيگانه ( اصل و کپی) از طرف تعهد کننده در آلمان به انضمام گواهی وضعيت اقامت وی در آلمان ، گواهی در مورد تامين مالی هزينه تحصيلی ( مانند فيش حقوق تعهد کننده و يا مدارک درآمد شخص متقاضی) و یا گواهی بانکی مبنی بر موجودی معادل 7908 یورو در حساب متقاضی در ایران که این مبلغ براساس نرخ رسمی بانک مرکزی که در حدود 1600 تومان می باشد محاسبه می شود.
  7. اصل و فتوکپی از پذيرش و يا تاييد دريافت درخواست پذيرش از يک دانشگاه يا مدرسه عالی( Fachhochschule ) در آلمان
  8. مدارکی در مورد سابقه شغلی متقاضی در ايران
  9. اصل و کپی مدارک تحصيلی دبيرستانی و دانشگاهی متقاضی در ايران
  10. ارائه 6 ماه بيمه درمانی ( که اين امر توسط بيمه درمانی بين المللی بيمه ايران قابل انجام است) به جز مدارک مذکور در موارد خاص ممکن است سفارت از شما درخواست ارائه مدارک ديگری نمايد که اين مدارک برای بررسی درخواست شما الزامی است.

درخواست ویزا و یا اقامت فقط با داشتن وقت قبلی امکان پذیر می باشد خواهشمند است توجه داشته باشید که به دلیل اجرای ویزای بیومتری (گرفتن اثر انگشت) در مورد متقاضیان ویزا، حضور شخص متقاضی حتما الزامی می باشد.

جهت درخواست ویزای دانشجویی گرفتن وقت قبلی از سفارت الزامیست و این وقت را میتوانید از طریق وب سایت سفارت و مراجعه به لینک زیر رزرو نمایید :

http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/08__visa/__Visabestimmungen.html

شما اینجا هستید: تیپ تیکت مدارک روادید تحصیلی آلمان
تایید