Study In Germany Is Good Choice For your Childs

ما خوشحالیم که شما و فرزندتان آلمان را به عنوان یک محل برای مطالعه در خارج از کشور در نظر دارید. ما می دانیم که تحصیل در یک کشور خارجی یک چالش بزرگ است از اینرو نگرانی های شما والدین را در مورد رفاه و حرفه ای آینده فرزندتان را بسیار خوب درک می کنیم.

Study And Research In Germany

سیستم دانشگاهی در آلمان برگرفته از 2000000 دانشجو می باشد که در حدود 390 دانشگاه در 175 شهر در سراسر آلمان مشغول تحصیل می باشند.


در آلمان سه نوع مختلف دانشگاه وجود دارد:

 

Study And Research In Germany

تحصیل در خارج از کشور - به ویژه در یک کشور بسیار متفاوت از کشور خود - یک چالش هیجان انگیز است. شما در اینجا تحت تاثیر برداشت و دیدگاه جدید قرار خواهید گرفت و مطمئنا تحصیل در آلمان - در قلب اروپا - قطعا تاثیر طولانی مدت در زندگی شما خواهد داشت.

 

Study And Research In Germany

در این کتاب شما می توانید کلیه اطلاعات سایت های مربوط به تحصیل و پژوهش در آلمان را بدست آورید یکی از این سایت ها موسسه سرویس تبادلات آکادمیک آلمان  (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. – DAAD) می باشد.

 

صفحه1 از3
تایید