رد درخواست ویزا

رد درخواست ویزا


دوستان عزیز، این بخش در حقیقت بعنوان کمپین رد درخواست ویزا می باشد. شما می توانید با پیوستن به ما و عضویت در سایت از خدمات مشاوره ای رایگان ما، که یکی از این خدمات مشاوره تنظیم نامه اعتراض به رد ویزا شما عزیزان می باشد، بهره مند شوید.
با توجه به سخت گیری های روزافزون سفارت خانه های آلمان و اتریش در ایران- تهران خصوصا آلمان در رابطه با صدور روادید گوناگون مانند روادید تحصیلی برای هموطنان عزیز که گاها متاسفانه به دلایل غیرمستند و غیر معمول ممانعت به عمل می آید و از حقوق اصلی شما دوستان برای تحصیل در کشور مربوطه صرفنظر بعمل می آید، ما را برآن داشت برای درک و رسیدن به نتیجه ای بهتر در راستای احقاق حقوق شما عزیزان، بکمک یکدیگر نامه ای را در اعتراض به نامه رد درخواست ویزا شما که به زبان آلمانی تنظیم می شود به سفارت ارسال کنیم. باشد که این اقدام گام مثبتی در جهت احقاق حقوق شما باشد.
بیائید دست به دست هم داده و برای احقاق حقوق خود،صدای عدالت محورمان را به گوش مسئولین مربوطه کشورهای مطبوع برسانیم.
بدیعی است که ایمیل ها و نامه های اعتراض شما عزیزان در یک بازه زمانی مشخص برای بخشهای مختلف سفارتهای مذکور و وزرای امورخارجه ارسال و کپی از گزارش آنها به ایمیل شما ارسال خواهد گردید.

شما اینجا هستید: تیپ تیکت رد درخواست ویزا
تایید