Mittelpunkt B2 Intensivtrainer Lese- und Hoerverstehen

کتاب Mittelpunkt B2 Intensivtrainer Lese- und Hoerverstehen

  • نام کتاب:Mittelpunkt B2 Intensivtrainer Lese- und Hoerverstehen
  • سطح: متوسطه
  • انتشارات: Klett

کتابهای Mittelpunkt برای سطوح زبان آلمانی B2تا C 1 که با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) متطابقت دارند ، برنامه ریزی شده اند که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانیGoethe Zertifikat B2 و TestDaf می شود.
این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Klett می باشد و از جدیدترین متدهای آموزش زبان آلمانی زبان بشمار می آید.

Mittelpunkt B2 Intensivtrainer Lese- und Hoerverstehen

کتاب تمرینی برای سطوح متوسطه و پایانی (Mittelstufe und Abschlusskurs ) زبان آلمانی درنظر گرفته شده است و شامل بخش های تمرینی مکالمه و نوشتاری برای آزمون های Goethe Zertifikat B2 و TestDaf می شود.

تایید