Studio d A1

کتاب Studio d A1

  • نام کتاب: Studio d A1
  • سطح: مقدماتی
  • انتشارات: Cornelsen

کتابهای Studio d برای سطوح زبان آلمانی A1تا B2که با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) متطابقت دارند ، برنامه ریزی شده اند که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانی Zertifikat Deutsch B1 ZD و Zertifikat Deutsch B2 می شود.
این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Cornelsen می باشد و از جدیدترین متدهای یادگیری زبان آلمانی بشمار می آید.

A1

این کتاب برای سطوح مقدماتی زبان آلمانی درنظر گرفته شده است و شما را با زبان آلمانی و نحوه زندگی در کشورهای آلمانی زبان آشنا می کند.
این کتاب شامل 12 بخش با موضوعات مختلف و دستور گرامر می باشد که طی دو ترم آن را فرا می گیرید.
با اتمام این دوره شما قادر بکارگیری و درک واژه های روزمره و جملات ساده در ارتباط با نیازهای مشخصی میباشد، خواهید بود.

تایید