Mittelpunkt C1

کتاب آموزش سطح پیشرفته Mittelpunk C1

  • نام کتاب:Mittelpunk C1
  • سطح: پیشرفته
  • انتشارات: klett

کتابهای Mittelpunkt برای سطوح زبان آلمانی B2تا C 1 که با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) متطابقت دارند ، برنامه ریزی شده اند که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانیGoethe Zertifikat B2 ، TestDaf و Goethe Zertifikat C1 می شود. این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Klett می باشد و از جدیدترین متدهای آموزش زبان آلمانی زبان بشمار می آید.

این کتاب برای سطوح متوسطه (میانی) زبان آلمانی و سطح C1 درنظر گرفته شده است و شامل 12 بخش کتاب اصلی و تمرین بانضمام CD های مربوطه می باشد و شامل یک بخش آمادگی برای امتحان آلمانی Goethe Zertifikat C1 که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانی Goethe Zertifikat C1 می شود.

با اتمام این دوره شما قادر به درک متون طولانی شامل انواع گوناگونی از واژه های سطح بالا خواهید بود و نکاتی را که مختصرا" مورد اشاره قرار گرفته اند متوجه خواهید شد. همچنین قادر به یک گفتگوی عادی و روان بدون آمادگی قبلی خواهید بود بدون اینکه مجبور باشید به دفعات و بگونه ای محسوس درجستجوی لغات مورد نظر برآیید.

تایید