Tangram 3 B1/2

کتاب Tangram 3 B1/2

  • نام کتاب:Tangram 3 B1
  • سطح: متوسطه
  • انتشارات: Heuber

کتابهای Tangram برای سطوح زبان آلمانی A1تا B2که با سطوح مرجع مشترک اروپایی (GER) متطابقت دارند ، برنامه ریزی شده اند که منجر به دریافت مدارک زبان آلمانی Zertifikat Deutsch B1 ZD می شود. این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Heuber می باشد و یکی از محبوب ترین کتا بهای آموزش زبان آلمانی در نزد دانش آموختگان زبان بشمار می آید.
این کتابها از مجموعه کتابهای انتشارات Heuber می باشد و یکی از محبوب ترین کتا بهای آموزش زبان آلمانی در نزد دانش آموختگان زبان بشمار می آید.

Tangram 3 B1

این کتاب شامل 2 قسمت B1/1 و B1/2 و برای سطوح میانی زبان آلمانی درنظر گرفته شده است که طی دو ترم آن را فرا می گیرید و شامل یک بخش آمادگی برای امتحان آلمانی Zertifikat Deutsch و یا ZD و یک کتاب تمرینی بنام Tangram B1-Übungsheft می باشدکه منجر به دریافت مدرک زبان آلمانی Goethe Zertifikat B1 می شود.

با اتمام این دوره شما قادر بکارگیری و استفاده از زبان استاندارد و صحبت در مورد مسائل آشنا و حل مشکلات خود در بسیاری از مواردی که در سفر به کشور مربوطه با آن روبرو می شوید،خواهید بود و توانایی گفتگو درباره جملات ساده و پیوسته در ارتباط با مطالب آشنا و مورد علاقه خود را خواهید داشت.

تایید